Kategória: Príprava na birmovku

 • Kto je to? Biblická postava.

  Každá dvojica má za úlohu prečítať si úryvok súvisiaci s danou osobou / osobami ( napr. farizeji a zákonníci) a napísať aspoň 5 vlastností, ktoré túto osobu vystihujú. Pomôcky: Sv. písmo, pero a papier. Animátor rozdelí členov stretka do dvojíc. Cieľ: uvedomiť si rôzne vlastností človeka, vyzdvihnúť ich ako talenty, poznať charakterové vlastnosti biblických postáv

 • KTO SOM JA

  Táto úloha sa hodí na stretko ale aj mimo neho ako domáca úloha. Každý sme jedinečný a máme svoje osobité dary a talenty. Člen stretka sa musí zamyslieť a vyjadriť pomocou vlastností aký si myslí, že je. Príklad: Pomôcky: Zoznam vlastností (môžu to byť aj nastrihané lístočky, z ktorých účastník vytvorí svoj profil) Cieľ: Zamyslieť…

 • Kto je to? Biblické postavy.

  Animátor rozdelí členov stretka do dvojíc. Každá dvojica má za úlohu prečítať si úryvok súvisiaci s danou osobou / osobami ( napr. farizeji a zákonníci) a napísať aspoň 5 vlastností, ktoré túto osobu vystihujú. Pomôcky: Sv. písmo, pero a papier Cieľ: zopakovať si vlastnosti človeka, vyzdvihnúť talent, poznať charakterové vlastnosti biblických postáv

 • Márnotratný syn.

  Každý člen stretka dostane vytlačené podobenstvo o márnotratnom synovi. Animátor ho nahlas prečíta. Úlohou bude vyznačiť slovesá, ktoré sa týkajú otca („rozdelil“, „zazrel“…). Animátor urobí tabuľku s dvoma stĺpcami. Do ľavého stĺpca sa zapíšu slovesá, ktoré sa podarilo nájsť a do pravého stĺpca sa budú zapisovať vlastnosti, ktoré na základe daného slovesa vieme o otcovi…