Kto je to? Biblická postava.

Každá dvojica má za úlohu prečítať si úryvok súvisiaci s danou osobou / osobami ( napr. farizeji a zákonníci) a napísať aspoň 5 vlastností, ktoré túto osobu vystihujú.

Pomôcky: Sv. písmo, pero a papier. Animátor rozdelí členov stretka do dvojíc.

Cieľ: uvedomiť si rôzne vlastností človeka, vyzdvihnúť ich ako talenty, poznať charakterové vlastnosti biblických postáv