Poď a uvidíš

PRÍPRAVA NA SVIATOSŤ BIRMOVANIA

O programe

Aktuality

7 modulov prípravy

62 tém

Obsah prípravy pozostáva z oblasti krestanskej antropológie, vierouky, morálky, učení o
sviatostiach a modlitbe a rozvíja základné krestanské poslanie – učeník misionár.

Ukážková téma: 1.2 Som pokrstený

1. Poď, buď kým si

2. Poznaj ma

3. Prežívaj so mnou

4. Nasleduj ma

5. Rozprávaj so mnou

6. Ži a dávaj ďalej

7. Ži a dávaj ďalej 2

Program dáva príležitosť

  • poznávať Boha a nadobudnúť s ním skúsenosť
  • spoznať seba samého a svoje poslanie
  • rásť vo viere prostredníctvom spoločenstva
  • učiť sa žiť vieru v každodennom živote a vydávať o nej svedectvo
  • žiť sviatosti a s Bohom si vytvoriť osobný vzťah
  • rásť a formovať sa v službe animátora
  • zapojiť do prípravy rodičov a celú farnosť
  • zostať súčasťou farského života aj po birmovke

Svedectvá

Na príprave som sa zblížila viac s Bohom, vytvorila si s Ním vzťah. Veľmi mi príprava pomohla viac komunikovať s ľuďmi a byť lepším človekom celkovo. A naučila som sa odpúšťať a nesúdiť ľudí podľa prvého dojmu. Alfa kurz, ktorý bol súčasťou prípravy bolo to najlepšie, čo som kedy mohla absolvovať.


Diana, birmovankyňa

Využili sme opäť karty z prahového rozhovoru, s otázkou: „Aký je môj vzťah s Bohom teraz? Zmenil sa, odkedy máme birmostretká?“  A slová birmovancov boli úžasné. Jeden zostáva v rovine otáznikov a čaká, ale zvyšní sa posúvajú. Niekde dokonca celé rodiny opäť po dlhom čase opäť začli chodiť do kostola a doma sa rozprávať o Bohu, čo predtým bolo nemysliteľné. Bolo to krásne počúvať.

Vďaka NÁŠMU OCKOVI, že robí také veľké veci.


Michaela, animátorka

Nová forma prípravy je pre mňa z pohľadu farára prínosná predovšetkým v tom, že umožňuje formáciu animátorov birmovancov, resp. ju predpokladá. Animátori nie sú ponechaní sami na seba a farár má väčšiu istotu v tom, ako vedú birmovancov, ktorých im zveril. Nespornou výhodou je tiež väčší kontakt s rodičmi. Rodičia sú pravidelne informovaní, čo sa deje s ich deťmi počas prípravy a to zvyšuje ich dôveru v obsah i formu prípravy.


O. Andrej, kňaz

Aplikácia do života, ktorá je súčasťou každej témy je obohatením, pretože bolo vidieť, že aj po birmovaneckom stretnutí o téme birmovanci premýšľali aj doma, pretože na ďalšom stretnutí k téme znova a viac rozprávali. My tak dostávame spätnú väzbu a teší nás to a obohacuje celú skupinu.


Mária, animátorka