Katechizácia rodičov

Počas prípravy birmovancov je užitočné venovať pozornosť aj ich rodičom v miere, v akej je to možné. Skutočnosť je taká, že vzhľadom na vek birmovancov a s ním spojené komunikačné ťažkosti s rodičmi, je len ťažko možné a neefektívne zvoliť si cestu rodinnej katechézy. Vhodnou formou však môžu byť občasné stretnutia, kde sa rodičom komunikuje obsah konkrétnych tém, ktoré sú určené birmovancom alebo sa rodičom môžu ponúknuť informácie alebo aj podnety na duchovný rast prostredníctvom elektronickej komunikácie, ktorá je súčasťou materiálov k programu.

Evanjelizačný prístup je základným prístupom nielen pre birmovancov, ale aj pre cieľovú skupinu rodičov. Viera sa predkladá, nepredpokladá. Základným prístupom je ľudskosť láskavosť a dobrota.