A čo ďalej? Ponuka po birmovke

Súčasťou prípravy na birmovku, prijatia sviatosti birmovania je aj mystagogický čas, počas ktorého sa birmovancovi nielen počas, ale aj po prijatí sviatosti dáva príležitosť žiť praktický život viery vo svojej farnosti.

Birmovancom po prijatí sviatosti birmovania je vhodné ponúknuť priestor na permanentnú formáciu. Vhodným miestom sú malé spoločenstvá, nazývané aj živé spoločenstvá, v ktorých pobirmovaní môžu počúvať Božie slovo, žiť vzájomné vzťahy a môžu byť aktívnymi v službe a v láske. (porov. VDK 263-264, Christifideles laici 26)

Je praktické, keď birmovanec dostane do „ruky“ informačný leták s konkrétnymi ponukami a kontaktnými údajmi, kde sa v prípade záujmu môže kontaktovať. Ponuka konkrétnych služieb vo farnosti (môže slúžiť ako inšpirácia).

Konkrétne programové ponuky a inšpirácie na ďalšie stretávanie sa birmovancov aj po birmovke sú súčasťou programu prípravy na birmovku.