KTO SOM JA

Táto úloha sa hodí na stretko ale aj mimo neho ako domáca úloha. Každý sme jedinečný a máme svoje osobité dary a talenty. Člen stretka sa musí zamyslieť a vyjadriť pomocou vlastností aký si myslí, že je.

Príklad:

  1. Viem dobre počítať príklady.
  2.  V športe patrím medzi najlepších.
  3.  Mám dar na cudzie jazyky.
  4.  Rád trávim čas sám.
  5. Som kreatívny.

Pomôcky: Zoznam vlastností (môžu to byť aj nastrihané lístočky, z ktorých účastník vytvorí svoj profil)

Cieľ: Zamyslieť sa nad sebou samým a nahlas pomenovať vlastnosti, ktoré ma vystihujú a talenty, ktoré si myslím, že mám.