Kto je to? Biblické postavy.

Animátor rozdelí členov stretka do dvojíc. Každá dvojica má za úlohu prečítať si úryvok súvisiaci s danou osobou / osobami ( napr. farizeji a zákonníci) a napísať aspoň 5 vlastností, ktoré túto osobu vystihujú.

Pomôcky: Sv. písmo, pero a papier

Cieľ: zopakovať si vlastnosti človeka, vyzdvihnúť talent, poznať charakterové vlastnosti biblických postáv