Márnotratný syn.

Každý člen stretka dostane vytlačené podobenstvo o márnotratnom synovi. Animátor ho nahlas prečíta. Úlohou bude vyznačiť slovesá, ktoré sa týkajú otca („rozdelil“, „zazrel“…).

Animátor urobí tabuľku s dvoma stĺpcami. Do ľavého stĺpca sa zapíšu slovesá, ktoré sa podarilo nájsť a do pravého stĺpca sa budú zapisovať vlastnosti, ktoré na základe daného slovesa vieme o otcovi povedať.

Príklad:

„Bolo mu ho ľúto“ – empatický, srdečný, milosrdný

Na záver animátor prezradí, členom stretka, že postava otca v príbehu symbolizuje nášho Boha Otca. A teda taký je náš Boh.

Pomôcky: Vytlačené podobenstvo o márnotratnom synovi

Cieľ: Spoznať vlastnosti Boha prostredníctvom podobenstva o márnotratnom synovi.