Kategória: Poď, buď kým si

  • Kto je to? Biblická postava.

    Každá dvojica má za úlohu prečítať si úryvok súvisiaci s danou osobou / osobami ( napr. farizeji a zákonníci) a napísať aspoň 5 vlastností, ktoré túto osobu vystihujú. Pomôcky: Sv. písmo, pero a papier. Animátor rozdelí členov stretka do dvojíc. Cieľ: uvedomiť si rôzne vlastností človeka, vyzdvihnúť ich ako talenty, poznať charakterové vlastnosti biblických postáv

  • KTO SOM JA

    Táto úloha sa hodí na stretko ale aj mimo neho ako domáca úloha. Každý sme jedinečný a máme svoje osobité dary a talenty. Člen stretka sa musí zamyslieť a vyjadriť pomocou vlastností aký si myslí, že je. Príklad: Pomôcky: Zoznam vlastností (môžu to byť aj nastrihané lístočky, z ktorých účastník vytvorí svoj profil) Cieľ: Zamyslieť…

  • Kto je to? Biblické postavy.

    Animátor rozdelí členov stretka do dvojíc. Každá dvojica má za úlohu prečítať si úryvok súvisiaci s danou osobou / osobami ( napr. farizeji a zákonníci) a napísať aspoň 5 vlastností, ktoré túto osobu vystihujú. Pomôcky: Sv. písmo, pero a papier Cieľ: zopakovať si vlastnosti človeka, vyzdvihnúť talent, poznať charakterové vlastnosti biblických postáv