Kategória: Poď, spoznaj ma

  • Márnotratný syn.

    Každý člen stretka dostane vytlačené podobenstvo o márnotratnom synovi. Animátor ho nahlas prečíta. Úlohou bude vyznačiť slovesá, ktoré sa týkajú otca („rozdelil“, „zazrel“…). Animátor urobí tabuľku s dvoma stĺpcami. Do ľavého stĺpca sa zapíšu slovesá, ktoré sa podarilo nájsť a do pravého stĺpca sa budú zapisovať vlastnosti, ktoré na základe daného slovesa vieme o otcovi…