Kategória: Nezaradené

  • Ukážka: 1.2 Som pokrstený

    Cieľ: Objaviť, že vďaka Božej láske krstom nadobúdame novú identitu a stávame sa nasledovníkmi Ježiša ako učeníci misionári. Božie slovo „Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo,  zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj…

  • Ahoj svet!

    Vitajte vo WordPress. Toto je váš prvý článok. Upravte ho alebo zmažte a začnite písať!