Úvodné pokyny

Pred začatím NEZABUDNI

 • zo 62 tém si vyskladaj 40 tém, tak hovoria smernice v BA arcidiecéze. Smernice nájdeš v ponukovom menu Materiály v záložke Ostatné.
 • maj namysli cieľ prípravu a jednotlivých stretnutí – načerpať nielen vedomosti, ale pokúsiť sa vytvoriť miesto pre osobné stretnutie s Ježišom. Nie ty ho musíš priniesť, On prichádza sám. Tvojou zručnosťou umenia sprevádzať môžeš napomôcť vytvoriť priestor pre Jeho príchod.
 • ak nemáš absolvovaný seminár Sprevádzam spoločenstvo, ktorý učí týmto zručnostiam umenia sprevádzať, sleduj tento link
 • ak si si nestihol pripraviť tému, skús použiť Ťahák zúfalého animátora – pracovný list, ktorý je súčasťou každej témy. Upriamuje pozornosť na podstatu. Začína sa diskusiou, v ktorej sú myšlienky na vovedenie. Po diskusii nasleduje doplňovačka. Je dobré ju najprv skomentovať a potom spoločne doplniť. doplňovačka. Jeho súčasťou je aj úvodná hra
 • použi kerygmatický prístup, nekomentuj zdieľania, naopak, oceň to, keď sa niekto vyjadril, hoci možno nepovedal to, čo si chcel počuť. Na záver daj modlitbu a vyberte si aktivitu na celý týždeň.
 • pri spoločnom zdieľaní používaj metódu skupinového rozhovoru formou kladenia otázok. Nie sme tam pre to, aby sme presviedčali, ale privádzali k uvažovaniu.
 • metodické listy nie sú vypracované katechézy, slúžia ako podklad na vyskladanie témy. Podstatné v rámci témy sú boldom vyznačené myšlienky.
 • ak máš skupinku, ktorá sa ťažko koncentruje a vchádza do hlbokým náboženských tém, na úvod stretnutia použi Ľadoborec atmosféry – icebreaker – ktorý môže uvoľniť napätú atmosféru a spojiť skupinu.
 • po úvodnej hre si vyhodnoťte aplikáciu do života z minulého stretnutia (venujte tomu max. 5 min.) – ako sa birmovancom darilo zrealizovať to, pre čo sa rozhodli.
 • v menu Ostatné nájdeš rôzne podporné materiály, ktoré môžu pomôcť zefektívniť prípravu na birmovku aj samotný program
 • nezúfaj, ak sa ti zdá, že to nevieš, že birmovanci sú pasívni, stretnutia ich nebavia a nevidíš u nich rast. Boh s každým pracuje aj v skrytosti. Tvojou úlohou je ohlasovať. Ak si nevieš rady, ozvi sa. Spoločne sa pokúsite týmito ťažkosťami prejsť hľadať iné cesty a vhodné riešenie.