5. 1. Božie pravidlo: „Pánovi, svojmu Bohu, sa budeš klaňať a jemu budeš slúžiť“.

Ak máte záujem o program, radi vám ho prídeme osobne predstaviť. Dostanete prístupové kódy k materiálom, aj informácie k formácii animátorov.

Ak nemáte účet, môžete požiadať o jeho vytvorenie tu.