Aktualita – workshop s praktickými ukážkami

workshop s praktickými ukážkami

23. marec 2023


Predstavenie základných princípov diecézneho programu prípravy na sviatosť birmovania.

Ak máte záujem zúčastniť sa stretnutia, prosíme, vyplňte prihlasovací formulár alebo napíšte na dku@abuba.sk

Workshop bude v priestoroch diecézneho katechetického úradu v BA, na Špitálskej 7.