Aktualita – workshop s praktickými ukážkami pre kňazov

workshop s praktickými ukážkami pre kňazov

16. október 2023


Predstavenie základných princípov diecézneho programu prípravy na sviatosť birmovania.

Ak máte záujem zúčastniť sa stretnutia, prosíme, vyplňte prihlasovací formulár alebo napíšte na dku@abuba.sk

Workshop bude v čase 9:00 – 11:00 h, v priestoroch diecézneho katechetického úradu v BA, na Špitálskej 7.